Huisregels

1. Laat je ego buiten de deur.
2. Stel vragen
3. Techniek is prioriteit nummer één
4. Besteedt aandacht aan voeding
5. Haal het beste uit jezelf en anderen
6. Luister naar je lichaam

Energia Martial Arts hecht er grote waarde aan dat je deze huisregels altijd naleeft. Ze zijn opgesteld voor je eigen comfort en veiligheid en het comfort en de veiligheid van anderen

Algemene voorwaarden

Voor deelname aan enige (vechtsport) lessen geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Energia Martial arts: Energia Martial Arts (handelsnaam) en alsmede de activiteiten die onder de naam Energia Martial Arts en/of Batuque Capoeira Energia worden aangeboden.
Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt van Energia Martial Arts.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

 

1. Toestemming

Personen onder de achttien jaar dienen een schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd te overleggen.

 

2. Betaling

Het lesgeld wordt maandelijks automatisch door jou betaald, omstreeks de 1e week van de maand. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen. Je abonnement is altijd te wijzigen naar een andere vorm. Wil je graag contant betalen dan is dit mogelijk bij de eerste les van de maand.

 

3. Wijzigingen in openingstijden

Energia Martial Arts kan de sportzaal sluiten tijdens algemene feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. Ook tijdens de schoolvakanties kunnen reguliere lessen komen te vervallen. Dit geeft geen recht op vermindering van les en abonnementsgelden. Hetzelfde geldt voor wijziging in de lesuren en openingstijden.

 

4. Gezondheid

Deelname aan de lessen geschiedt geheel op je eigen verantwoordelijkheid en volledig op je eigen risico. Problemen met of veranderingen in je gezondheid dien je voorafgaand aan en tijdens de lessen kenbaar te maken aan de trainer.
Luister daarbij altijd naar wat je eigen lichaam aangeeft.

 

5. Risico’s

Tijdens de vechtsport lessen is er sprake van fysiek contact. Je bent je bewust van alle risico’s welke fysiek contact met zich meebrengt en draagt zelf de (financiële en/of fysieke) gevolgen van de eventuele openbaring van deze risico’s.

 

6. Kledingvoorschriften

Je bent verplicht geschikte en schone sportkleding te dragen, ook op instructie van de trainers. Voor alle vechtsport lessen geldt dat er in de kleding geen ritsen en/of andere harde en/of scherpe voorwerpen verwerkt mogen zijn. Tijdens de lessen is het dragen van horloges, oorbellen, piercings, ringen, etc. en/of het eten van kauwgom niet toegestaan. Lang haar dient opgebonden te worden om zodoende ongemak voor de andere deelnemers te vermijden. Ook is het dragen van een bril niet toegestaan.

Het dragen van contactlenzen is voor eigen risico.

 

7. Gedragsregels tijdens de training

Tijdens het oefenen van technieken en tijdens het sparren geldt in de vechtsportlessen: Stop is Stop. Er moet onmiddellijk worden opgehouden/losgelaten, als een van de deelnemers “stop” zegt en/of afklopt. Afkloppen doe je door op de persoon waarmee je traint/spart, met vlakke hand op het lichaam (hoofd, romp, benen, voeten, armen) te tikken, en/of met hand(en) of voet(en) op de mat zelf te slaan/tikken. Ook dient onmiddellijk te worden losgelaten wanneer men “au” of iets dergelijks roept en/of zich verbaal/non-verbaal zodanig uit dat redelijkerwijs duidelijk zou kunnen zijn dat de ander pijn heeft.

 

8. Opgedane kennis

De geleerde technieken in de vechtsportlessen kunnen een persoon ernstig en blijvend letsel toebrengen. De opgedane kennis en de geleerde technieken mogen buiten de sportschool niet worden gebruikt, tenzij er sprake zou zijn van noodweer in de zin van de (straf)wet.

 

9. Opvolgen van instructies

Instructies van de trainers dienen in verband met je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te allen tijde te worden opgevolgd.

 

10. Aansprakelijkheid als gevolg van deelname

Energia Martial Arts is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de deelname aan de lessen, het gebruik van de sportschool faciliteiten of deelname aan wedstrijden. Energia Martial Arts is niet aansprakelijk voor (letsel)schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Energia Martial Arts. Dit geld ook voor diefstal of schade aan eigendommen in de kleedruimtes e.d.

 

11. Aansprakelijkheid als gevolg van aanvullende schade

Energia Martial Arts is niet aansprakelijk voor aanvullende schade en/of gevolgschade.

 

12. Verzekering

De aansprakelijkheid van Energia Martial Arts is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Energia Martial Arts bereid is uit te keren te vermeerderen met het eigen risico.

 

13. opschorting abonnement

Indien jij je niet houdt aan een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden dan zijn de trainers van Energia Martial Arts bevoegd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen, zulks naar het eigen te vormen oordeel van de trainers en onder gehoudenheid tot betaling van de les en abonnementsgelden tot aan de opzegdatum.

 

14. Voorwaarden na buiten toepassing verklaring

Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden verklaard (dan wel rechtsgeldig worden vernietigd) dan blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort in stand.

 

15. Wijziging algemene voorwaarden

Energia Martial Arts heeft het recht de algemene voorwaarden en de lesgelden tussentijds te wijzigen. Hiervan word je persoonlijk, tijdens een les, telefonisch en/of middels e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment van mededeling gelden de nieuwe tarieven c.q de nieuwe algemene voorwaarden.